لیست نمایندگان استان مازندران
آمل
شعبه آمل
تلفن 011-44274277
آدرس خیابان هراز ، بین آفتاب 8 و 10