لیست نمایندگان استان آذربایجان شرقی
جلفا
شعبه جلفا ( سیتی سنتر )
تلفن 09031789516
آدرس منطقه آزاد جلفا، جلفا مجتمع سیتی سنتر پلاک G110
جلفا
شعبه جلفا ( ریور ساید )
تلفن 09031789516
آدرس منطقه آزاد جلفا ، جاده پارک کوهستان مجتمع ریورسایدپلاکG5