منظور از رایحه خنک با طبع خنک متفاوت است؛ رایحه‌های خنک؛ حس خنکی به فرد می‌دهند. این رایحه ها زمانی استفاده میشوند که بخواهیم آنها را به دقت بوکنیم. بوییدن این عطرها باعث می‌شود، که طعم میوه‌هایی مانند هندوانه، خیار و سایر میوه‌های سرد را به خاطر بیاوریم. 

عطر خنک در واقع عطری است که بیشتر در فصل گرما مورد استفاده قرار میگیرد چراکه هر عطری را نمیتوان برای روزهای گرم استفاده کرد و بهتر است که از عطر ها و رایحه های خنکی استفاده کنیم تا در روزهای گرم تابستان باعث باز شدن ذهن ما شوند و همچنین با استشمام این عطرها خستگی ناشی از گرما از ما دور شود. در واقع میتوان گفت که در روزهای گرم تابستان همانطور که یک آبمیوه میتواند باعث خنک شدن و رفع خستگی شما شود یک عطر مردانه خنک نیز همین کار را برای شما انجام خواهد داد.

عطرهای خنک بیشتر انتخاب کسانی است که در جمع های دوستانه میخواهند خود را فردی جنتلمن و آرام نشان دهند تا علاوه بر حفظ صمیمیت خود با سایر افراد همیشه ثبات کافی را داشته باشند. استفاده از رایحه‌های ترش و خنک در تابستان، سرمای دلپذیری را به ما یا حتی به اطرافیان‌مان منتقل می‌کند و باعث می‌شود، که ما به یک تعادل نسبی با محیط برسیم. 

این نکته را هم به خاطر داشته باشید که عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نیز می‌شوند. مثلا، در امکانی مثل باشگاه‌های ورزشی، هوای داخل باشگاه را به طور معمول با رایحه‌های سرد و ترش مطبوع می‌کنند.